ૐ พระพิฆเนศ ปางเศรษฐี ดั๊กดูเศรษฐ์ ૐ อินเดีย

ૐ พระพิฆเนศ ปางเศรษฐี ดั๊กดูเศรษฐ์ ૐ อินเดีย

ૐ พระพิฆเนศ ปางเศรษฐี ดั๊กดูเศรษฐ์ ૐ

🌺ปางประทานพรให้มีความสำเร็จ โชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวย อุดมด้วยทรัพย์สินเงินทอง 💰🎉

✨ประดิษฐาน ณ เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณปิติ” เมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย ลักษณะเด่นขององค์นี้ คือ มีงวงที่ม้วนเป็นเกลียว อันหมายถึงการดูดทรัพย์เข้ามาอย่างไม่หยุด และลักษณะงวงที่โค้งพันอย่างที่ไม่มีที่ไหนเหมือน 
บ่งบอกถึงการหมุนเวียนไม่รู้จบของ โชคดี✨

สูง3 นิ้ว

  ฿5,999.00ราคา
  • flogo_RGB_HEX-BRC-Site-250
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • 99cf3909d459

  095-4619497

  ©2020 by www.garnnapratee.com 0954619497