• nussza442

คนโสดต้องอ่าน !!หรือที่เรายังโสดอยู่ถึงทุกวันนี้เป็นเพราะชาติที่แล้วเคยสาบานไว้ว่าจะมีรักเดียวตลอดไป จะไม่รักใครอีก ชาตินี้ก็เลยไม่ได้เจอเนื้อคู่สักที จังซี่มันต้องถอน!! มาถอนคำสาบานกันเถอะ #บทอธิษฐานถอนคำสาบาน ข้าพเจ้า...(ชื่อตัวเอง) ขออาราธนา ขอพระเมตตาบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระมหาจักรพรรดิทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ พระอริยสงฆ์ อริยบุคคล ครูบาอาจารย์สืบ ๆ กันมา โดยเฉพาะหลวงปู่ทวด หลวงปู่แสง ครูบาศรีวิชัยเจ้า หลวงปาน วัดบางนมโค หลวงปู่ดู่ และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง (หรือครูบาอาจารย์ที่เราเคารพ) เป็นที่สุด ด้วยข้าพเจ้าเคยประมาทพลาดพลั้ง เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิด้วยความไม่รู้ ข้าพเจ้าขอถอนสาปแช่ง คำอธิษฐาน และพันธนาการทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวง หากแม้นข้าพเจ้าเคยร่วมอธิษฐานครองคู่กับผู้ใดมาก็ตาม หรือทุกการอธิษฐานที่เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อม เกิดบาปและอุปสรรคทั้งปวง ข้าพเจ้าขอยกเลิกคำอธิษฐาน เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน และอโหสิกรรมให้แก่บุคคลเหล่านั้น เพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลพระนิพพานในที่สุด ด้วยผลบุญแห่งการให้อภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ ขอได้พบแต่กัลยาณมิตร ให้ห่างจากคนพาลทั้งหลาย และ #ได้พบกับเนื้อคู่ ในลำดับต้นที่มาจากบุญเท่านั้น ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาอย่างดีแล้วตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จๆ ทุกประการเทอญ... ป.ล. ทั้งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณนะค้าาา

ดู 4 ครั้ง
  • flogo_RGB_HEX-BRC-Site-250
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • 99cf3909d459

095-4619497

©2020 by www.garnnapratee.com 0954619497